کانال 👾Gₐₘₑₛ cₕₐₙₙₑₗ👾

چنل گیم game channel
چنل #موزیک های برگزیده و #بازی های گروه میتینگ ویس چت، در این چنل انواع بازی های تلگرامی وجود دارد که شما بزگواران میتوانید ساعاتی خوش را برای خود و دوستان فراهم کنید.
@mylinkkadeh
https://t.me/+tD0k0PexiPE5MzA0
@Games_channel19

ورود به کانال
تبلیغ کانال