توضیحات درباره کانال 👷🏗 معماران فردا 🏗👷‍♀️ :


❤️در دنیای معماری آنگونه بودم که خط های زندگی را میکشیدم. معماری به من آموخت دنیای معماری دنیای خوشبختی است.❤️

معماری نگرشی از دنیای مدرن وخلاقیت است 😍🍃
🏢💒معماری یعنی :ایده های نو و خلاقیت🏡🏢

انتقادات پیشنهادات تبادل @Mojtaba_Nikkarدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.