توضیحات درباره کانال 👕پوشاک بابائی 👕 :


👕پخش پوشاک بابائی👚

📌آدرس: نقده، خیابان استاد شهریار، کوچه میرابی

☎️شماره تماس:
A ۰۹۱۹۵۰۷۵۹۹۴
B ۰۹۱۴۳۴۳۰۲۷۶

📩 آیدی :
🔻🔻🔻🔻🔻
@NBabaei2020

آیدی کانال:
🔻🔻🔻🔻🔻
@naghadeBabaeiدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.