توضیحات درباره کانال 👌🎶 شمال موزیک 🎶👌 :


🎼 بزرگترین کانال موزیک در استان مازندران 🎼

💲جهت تبلیغات کلمه تبلیغ را به آیدی زیر ارسال کنید:
@Shomalmouzic_ads

📮 ارسال انتقاد،پیشنهاد و نظر:
@shomalmouzic_ads

کانال 👌🎶 شمال موزیک 🎶👌در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.