توضیحات درباره کانال 🐾واگذاری سگ🐕 :
گروه کانال 👤👥👤
tg://resolve?domain=joinchat/B02li0WV2RPKMFW_n2gJqw
📣ارسال اگهی📣
@alireza_lrl
@
آگهی واگذاری به صورت رایگان درج می‌شود
#حامی_حیوانات 🐕🐩در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.