توضیحات درباره کانال 🏅 Genetics A.S 🏅 :


💎 کانال آموزشی آرش صفرزاده 💎
⚡ Genetics A.S ⚡

نکات و مباحث 👇🏻
🧬 ژنتیک 🧬
🔬 سلولی – مولکولی 🔬
📖 زبان 📖
🧪 بیوشیمی 🧪
🔝 از پایه تا پیشرفته 🔝

ارتباط با بنده : @Cyaxaresدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.