توضیحات درباره کانال 🎮 اکانت ترکیبی PS4 🎮 :


🎮 اکانت های ترکیبی PS4 با کمترین قیمت
💣 توضیحات بازی : @ParadiseGamer
📜 راهنما : @HelperPSN
✅ رضایت مشتری : @TestimonialPSN
👨‍💻 سفارش : @ParadiseSupport

📌 خطر بن شدن کنسول وجود ندارد.در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.