توضیحات درباره کانال 🎬cinema_max🎬 :


معرفی بهترین فیلم های دنیا 🎬⛔
تمامی فیلم های بدون سانسور 📺
ارتباط با اددمین ؛ @faraei1

اینستاگرام
https://instagram.com/cinma_max utm_medium=cدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.