توضیحات درباره کانال 🎬 سریال ایرانی جدید 🎬 :


🅡🅙🅕🅘🅛🅜
پخش تمام سریال های روز ایران
#خاتون
#زخم_کاری
#میدان_سرخ
#قبله_عالم
#نارگیل
#شب_های_مافیا
#هفت_خاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.