توضیحات درباره کانال 🎨 گرافیست مگ 🎨 :


آموزش گرافیک کاربردی برای بازارکار ایران

کانالهای ما:
@photoshop_drive | @stock_drive | @logo_drive

مدیریت:
@drive_admin

سفارش طراحی:
@brandesign

تعرفه تبلیغات:
@DriveAds

تبادلات و تبلیغات:
@drive_tabدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.