توضیحات درباره کانال 🎨لذت نقاشی🎨 :


مدل های متنوع نقاشی
اموزش نقاشی
اموزش رزین
انواع سبک های نقاشی
ارتباط با ادمین:
@artbeautifulnew1
پیج اینستا:
@artsafavi1993در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.