توضیحات درباره کانال 🎓 ایران پژوهش :


🎓ارائه خدمات پژوهشی به اساتید، دانشجویان و فرهنگیان

📑ایران پرسشنامه
@ir_porseshnameh
👨🏻‍💻مدیریت
@management_051
👩‍💻ادمین تبادلات
@bhrdfr
📡تبلیغات
@tab_ir_research

کانال 🎓 ایران پژوهشدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.