توضیحات درباره کانال 🍴ڪدبــ ایرانے ــانوی🍛 :


🌟﷽🌟

✅کلیه دستورها امتحان شده هستند نه اینترنتی
📚به سختی جمع آوری و گلچین شدند
🌹ممنون که مارو همراهی میکنید

🍔
🍛
🍳

🍩
🍕
🍧
🍝
🍨
🍸
🍜
🍟

🌱گـــل و گیــاه↙️
🍀 @golkhaneh_meri

😂طنز و سرگرمی↙️
☔️ @Ye_Rooze_Abi

💳 تبلیغات↙
💰 @Tablighat_meri

کانال 🍴ڪدبــ ایرانے ــانوی🍛در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.