توضیحات درباره کانال 🍰🧁سفارش کیک خانگی ریحانه🍰🧁 :


کیک های خانگی ریحانه 🎂🍰
سفارش انواع کیک تولد.شیرینی …(ارومیه)
درصورت قطعی سفارش به پی وی زیر مراجعه کنید👇 Amir_Rm0در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.