توضیحات درباره کانال 🍭والپیپر فانتزی 🍭 :


صلام اینجا یه عالـــمه والپیپر های ناب و خاص و فانتزی و معما هست اگه نیــــای تو کانال نصف عمرت در فناست 🌸🌼😍👯

Admin: tg://resolve?domain=ARAMElikaeiدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.