توضیحات درباره کانال 🍒 𝚁𝙴𝙳 𝚀𝚄𝙴𝙴𝙽 🍒 :


🍒 ʸᵒᵘʳ ʷᵉˡᶜᵒᵐᵉ🍭


⊰زندگۍ یِهـ اثر هنَریهـ…
بهش فکر نکݩ ازش لذت ببر

99/19/29در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.