کانال 🍎🍏غذای سالم

هدف. از ایجاد این کانال کمک به تولید عرضه و مصرف غذای سالم از طریق اطلاع رسانی.نظرات علمی.خبر.مشاوره و…می باشد.
ادمین @engmmj62
——-
سایت ما:www.foodpersia.ir
_______
اینستاگرام foodiran.food@

ورود به کانال
تبلیغ کانال