کانال 🍁 انجیرستان 🍁

🌰 انجیر ارگانیک استهبان

🌰 از تولید به مصرف

🌰 فروش کارتنی

🌰 حداقل سفارش: یک کارتن

🌰 تخفیف ویژه اعضا

https://eitaa.com/angirestan_128

☎️ 09386438432

@soosan_128

ورود به کانال
تبلیغ کانال