توضیحات درباره کانال 🌿 احـــــڪام 🌿 :


گروه ندای حجاز

کارشناسان 🆔

مقام معظم رهبری
@foroghi110
آیت الله مکارم شیرازی
@smrm110
آیت الله سیستانی
@sabzevari65
آیت الله وحید خراسانی
@Pasokh110
سایر مراجع
@MAM110110

♻ 1-1-610-61-2-1
t.me/itdmcbot start=ahkam110110

کانال 🌿 احـــــڪام 🌿در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.