توضیحات درباره کانال 🌿دامپروری فریمان🌿 :


🛑 کانال دامپروری فریمان

⭕ نکات مفید و کاربردی در زمینه پرواربندی بره،
گوسفند داشتی،
تغذیه ی دام،
بیماریهای دام و سایر اطلاعات لازم در زمینه گوسفندداری
🔹️لینک گروه دامپروری فریمان👇

tg://resolve?domain=joinchat/CPaI0lA4B4A5cmHF_PNC_gدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.