کانال 🌼💓نۆدشە | Nowdesheh🌼💓

🖋🌐 کانال فرهنگی / خبری “نۆدشه”

🔴 لطفا اخبار و اطلاعات خود را به کانال ارسال بفرمایید تا بعد از بررسی و تایید منتشر شود .

• پشتیبانی / مدیریت :

https://t.me/Azad_Setayesh

ورود به کانال
تبلیغ کانال