توضیحات درباره کانال 🌺نگرش مثبت 🌺 :به کانال پرطرفدار نگرش مثبت و انگیزشی خوش آمدید🌹

هدف کانال:اینکه بتوانی ذهن خود را قوی، و با افکار مثبت پر کنی، زندگی تو شروع به تحول خواهد کرد🌹

تبلیغات پذیرفته میشود
آیدی ادمین:
@mahan_am_78در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.