توضیحات درباره کانال 🌸 زندگے جاریست 🌸 :


همیشه مهربان بمان حتی اگرقدر مهربانیت راندانند
توخدایی❤ داری که به جای همه برایت جبران می کند
@Mf_Farahnaz
@Mohammad1375626

💠 تبلیغات با تعرفه مناسب از طریق آی‌دیِ زیر
@Ta_Channel

👈سفارش استیکر
🆔 @Mohammad1375626

کد ثبت شامد 1-1-1322-61-3-1

کانال 🌸 زندگے جاریست 🌸در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.