کانال 🌶Felfel Nevis|فلفل نویس

🌶❤️ خوش اومدین⚘️اینجا همه مدل متنی پیدا میشه رمانتیک،منطق و فلسفه،سخن بزرگان ،سنگین و کمرشکن؛انواع فیلم و عکس سنگین و معنادار همراه با پیشنهاد اهنگ و فیلم و سریال
بمونید پیشمون❤️⚘️
متن های جذاب و ارسالی شما با نام خودتون ثبت و درکانال قرار داده میشن🌶❤️

ورود به کانال
تبلیغ کانال