توضیحات درباره کانال ضد پرسپولیس آنتی لنگی :


🌟️ بزرگترین کانال ضد پرسپولیس آنتی لنگی در تلگرام 🌟
اینجا اولویت اول و آخر فقط دفاع از حق استقلال هست نه اشخاص
نه به شخص پرستی
محتوای این کانال صرفا جنبه ورزشی دارد
📣 صحت و مسولیت تبلیغاتی که در کانال گذاشته میشود ارتباطی با کانال آنتی لنگی ندارد فقط جنبه تبلیغاتی داره

کانال 🌟آنتی لنگی🌟در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.