توضیحات درباره کانال 🇮🇷 سیاست ایرانی :


مرکز رسانه ای “سیاست ایرانی”
روایتگر ِ انقلابی در حوزه مطالعاتی سیاست و رسانه
www.iranipolitics.irدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.