توضیحات درباره کانال 🇮🇷 تحلیل بورس،بانک،ارز🇮🇷 :


این کانال صرفا جهت بررسی اخبار بازار سرمایه است و
هیچگونه مسولیتی برای خرید یا فروش ندارد
قادر به پاسخگویی سوالات سهام در پی وی نخواهیم بود

کانال 🇮🇷 تحلیل بورس،بانک،ارز🇮🇷در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.