توضیحات درباره کانال 🇮🇷📷ایرانگردی📷🇮🇷 :


🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ایران بزرگ را با ما بشناسید🇮🇷🇮🇷🇮🇷

برای ارسال

📷عکس

📽فیلم

نظر انتقاد پیشنهاد به ایدی زیر پیام بدید👇

@karajtablighatadminدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.