توضیحات درباره کانال [🇨🇵]𝑺𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆_𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆™ :


• به نام خدا •

✌️تمامی سورس ها تست شدن و بدون باگ 🤞

سورس_میدلاین ! 💙
سورس_api ! 💙
تیکه_کد_ربات ! 💙

🤡پشتیبانی :

@island_tm_bot

👊 @Source_France 👊در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.