توضیحات درباره کانال 🇧 🇺 🇱 🇱 🇷 🇺 🇳 :


⭕ارتباط با ما ⭕
@Bullrun_vip
⚜ قدرت باید در پس پرده نجابت پنهان شود و آرامی، در قدرت باشد.⚜خداوند هرکه را که بخواهد روزی بی حساب کتاب میدهد ❤️ال عمران ایه ۲۷❤️در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.