توضیحات درباره کانال 🇦🇪𝐃𝐇𝐒/درهم امارات🇦🇪 :


﷽نرخ دقیق و لحظه ای درهم

کانال اصلی و معتبر درهم امارات DHS
ما کانالی جز همین کانال نداریم عزیزان🌷

1_اعلام تزریق های درهم💉
2_اعلام تحلیل های درهم هرشب🇦🇪
3_اعلام جو بازار🔺️🔻
پشتیبانی:
tg://resolve?domain=DHS_ADMinدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.