توضیحات درباره کانال 𝙻𝙰𝚅𝙴𝙽𝙳𝙴𝚁 :


اینستاگرام چنل :
@BlackLavenderz

فالو کنین دورِ هم باشیم..😌🌻

چنل دوممون:
@blackagainn 🖤

ارتباط با ما 😎👇🏻

tg://resolve?domain=freeUnknownMsgBot start=iQ4Qewدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.