کانال 𝑻.𝑺.𝑼 & 𝑻.𝑶.𝑬.𝟑 🍀

به نام خدا
کانال برسی انواع بازی های کامیونی
اولین کانال در ایران در این حوزه
©1400🇮🇷
©2021🇺🇲
🇧🇷🇦🇷🇪🇺
کانالی پر از پست های خفن اموزشی خبری و نکته ها بازی 👌
همراه باشید با ما
آیدی کانال : @RoadDriver1
آیدی گپ: @RoadDriver2
بات: @TTRUCK_BOT

ورود به کانال
تبلیغ کانال