کانال 𝑃𝐴𝑆𝐻𝑀𝐴𝐾𝐾🍭😂
🔱 کانال جوک ها و خنده دار ترین مطالب🤪🔱

⚜آیدی گپ ما:⚜
🆔 @pashmakk_gp

⚜آیدی کانال ما : ⚜
🆔 @pashmakk_kade

⚜آیدی چنل تعرفه ما:⚜
🆔 @tarefe38

⚜آیدی پشتیبان کانال جهت تب و پیشنهادات و ارسال عکس و فیلم و……⚜
🆔 @poshtiban38

(لفت دادن خز شدع☘)

ورود به کانال
تبلیغ کانال