کانال (𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥➻✯𝐧𝗼𝐯𝐞𝐥𝐬)

✦منبع رمان های خاص و کمیاب🍷🤞🏽
@novel_special

✦کانال رمانهای آنلاین روبیکا و تلگرام✔️🧨
@novels_onlin

✦گروه درخواست رفقا✌️🏽🏆
@specialnovelchat

✘ارتباط با من☟
@Biseda400

WELCOME… 👐👻

ورود به کانال
تبلیغ کانال