توضیحات درباره کانال (𝐃𝐉 𝐌𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃) :


نظر یا تبلیغی داشتید
اینجا👈👈👈👈👇👇👇👇👇👇👇👇👇
تبلیغات و نظرات:tg://resolve?domain=MgrandPv

کانال(@DjMgrand)

لطفا لف ندید👈بزنید روی بیصدا
ساخت ریمیکس،ساخت کاور،ساخت کلیپ از کاور و پخش آهنگ از شما با آیدی@MgrandPv



در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.