توضیحات درباره کانال ꧁⚜ꜛغمگین کدهꜜ⚜꧂ :


لف ندید بزارید بی صدا لطفا😉
#تاریخ_تاسیس ۱۴٠٠/۱۵/۶در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.