کانال ⭐️⭐️🔴🔴 پرسپولیس 🔴🔴⭐️⭐️ ورزش،۳،موزیک،ویدئو،آهنگ،کلیپ،فیلم،پیشواز،پرسپولیسی،سکسک،کانال۹۰،فوتبال۱۲۰

کانال ⭐️⭐️🔴🔴 پرسپولیس 🔴🔴⭐️⭐️ ورزش،۳،موزیک،ویدئو،آهنگ،کلیپ،فیلم،پیشواز،پرسپولیسی،سکسک،کانال۹۰،فوتبال۱۲۰🔴 رسانه هواداران پرسپولیس در تلگرام 🔴❤️⭐️❤️
🏆 ۱۲ قهرمانی لیگ ایران
🏆 ۶ قهرمانی جام حذفی
🏆 ۱ قهرمانی جام در جام آسیا
🏆 ۲ قهرمانی سوپرجام
❤️⭐️❤️

کانال ⭐️⭐️🔴🔴 پرسپولیس 🔴🔴⭐️⭐️ ورزش،۳،موزیک،ویدئو،آهنگ،کلیپ،فیلم،پیشواز،پرسپولیسی،سکسک،کانال90،فوتبال120