توضیحات درباره کانال ❥ 𝑴𝒚 𝒍𝒐𝒏𝒆𝒍𝒚 𝒄𝒂𝒇𝒆 ☕ :


آدم وقتی دستش به جایی بند نیست،
و سراغ آرزوها می‌رود؛
آرزوهایش که محال شد،
غرق می‌شود در خاطراتش… 🙂 🖤⚘در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.