توضیحات درباره کانال ❤Music kurdi|موزیک کوردی❤ :


✌🏼𝐃𝐀𝐗𝐀𝐙𝐈𝐘𝐄 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 𝐊𝐔𝐑𝐃𝐈✌🏼

𝐓𝐀𝐁𝐋𝐈𝐊𝐇➡️tg://resolve?domain=MUSICKURDIIIIII

𝐂𝐇𝐀𝐍𝐍𝐄𝐋 ➡️……….

𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀{𝐏𝐀𝐆𝐄 }➡️……….

🇮🇷تابع قوانین جمهوری اسلامی 🇮🇷
𝐃𝐄𝐒𝐓𝐏𝐄𝐊{00/6/8}در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.