کانال ✔ Ω دوبیتی و رباعی Ω ✔

💕 گلچینی از اشعار کوتاه و زیبا
❄ فقط دوبیتی و رباعی( شاعران بزرگ و معاصر)
💕 (مناسب برای مشاعره و گروه های هدفمند شعر)

کانال اصلی ما👈👈🍃🍃👇👇
https://t.me/sherbaranast2

ورود به کانال
تبلیغ کانال