توضیحات درباره کانال ✅ ضروری و مهم ✅ :


دریافت روزانه اطلاعات ✅ضروری و مهم✅

ارسال”مطالب مفید” به آیدی ادمین
@majidbaba_52در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.