توضیحات درباره کانال ⚽️طنز فوتبالی 😂 :


👤ارتباط و ارسال سوژه : @Ads_officiall

کانال ⚽️طنز فوتبالی 😂در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.