کانال ⚫ تــرحــیــم تــایــبــاد 🖤

💐﷽💐
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام 🖤
اولین کانال ترحیم در #تایباد_حومه 🇮🇷☆

🕒📝دراین کانال زمان ومکان برگزاری کلیه مجالس ترحیم تایباد اطلاع رسانی میشود.

📲جهت ارسال آگهی ترحیم به آیدی زیر👇👇مراجعه فرمایید🌹
@consultant_P_D_IRI

ورود به کانال
تبلیغ کانال