توضیحات درباره کانال ⚜️( پرستاری مهر ۱۴۰۰ )⚜️ :


Admins:
@kiymonn
@Ma_rrii


سایت iranich.com فقط تبلیغ کننده است و هیچ مسئولیتی نسبت به کانال های تبلیغ شده ندارد.
در صورت که کانال تبلیغ شده مغایر با قوانین می باشد، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.