توضیحات درباره کانال ♡•|لَــبِـٻــْـڪ‌|•♡ :

🍃حسین ‌بیشتر از آب ‌تشنـه ‌لبیک‌ بود.
🍃افســـــوس کـه بـه جــای افـــکارش،

🍃زخـــم هـای تنش را نشـانمــان دادنـد
🍃و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند

🎙 #دکتر_علی_شریعتی

📿 کپی مطالب با ذکر #صلوات آزاد

👤 ربات پیام‌رسان : @Az_tabare_hoseinbotدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.