توضیحات درباره کانال ♡زلزله قلبم♡ :


“به نام خداوندی که به من توانایی خلق اثر داد”

❤رمان زلزله قلبم❤
《به قلم:شقایق جدی》
♧پارت گذاری هر روز♧

تبلیغات وسوال:
@Shaghayeghw78tg://resolve?domain=romanzelzelehghalbam/3در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.