توضیحات درباره کانال ☆جهان|باستان☆ :


💫در این کانال انواع….
🖤اثار باستانی
🖤مصر
🖤اهرام مصر
🖤چیز های تارخی
اثارتاریخی گذاشته میشه پس مارو حمایت کنید.❤🧡در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.