توضیحات درباره کانال ★مداد سخنگو★ :


#آرزوی_من_حسرت_نمیشهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.