توضیحات درباره کانال ◦•●◉✿اهنگ های بلوچی✿◉●•◦ :


کانال ✌️اهنگ های بلوچی✌️کانالی که تمام خوانندگان بلوچ ازمکران تاسرحد رو داره


ایدی کانال ما
@Vava_baloch


ایدی مدیر کانال سردار👇👇

@fazesangin791

کانال ◦•●◉✿اهنگ های بلوچی✿◉●•◦در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.